top of page

Henvisninger

Kontakt oss på telefon eller send mail til post@spes-periodonti.no
Vi har lang erfaring og utfører alle former for periodontal behandling, også avansert regenerasjon av benvev, samt bløtvevskirurgi (behandling av gingivale retraksjoner) og behandling av periimplantitt i samarbeid med spesialist.
Våre tannpleiere har lang erfaring i behandling og vedlikehold av pasienter med periodontitt.
 
CBCT tas ved behov på klinikken og vi samarbeider med tannlege spesialist i radiologi Anders Valnes.
 
Implantatbehandling: vi kan bistå med implantatkirurgi etter forhåndsvurdering og denne kan gjøres enten med eller uten implantatprotetikk. Refusjon gis etter gjeldende Helfo-regler. Kasus blir nøye vurdert mht periodontalt behandlingsbehov av resttannsett før eventuell implantatbehandling. 
Vi har god dialog med henviser når det gjelder behandlingsalternativer.
 
Periimplantitt: vi behandler periimplantitt både med og uten kirurgi etter faste protokoller. Mål med behandlingen er å stoppe videre bennedbrytning og gi både pasient og behandlere mulighet til å forebygge videre progresjon av sykdommen.
 
Henvisninger kan sendes anonymisert på e-post eller i vanlig post. Legg gjerne ved røntgen, fotos, CBCT på CD eller minnepinne.
bottom of page