Spørsmål og rettigheter

  • Når du får en operasjonstime vil du samtidig få grundig informasjon, både muntlig og skriftlig.
  • Hvis du har ytterligere spørsmål vedrørende behandlingen, ta kontakt med med våre hyggelige sekretærer, som vil sette deg i kontakt med tannlegen
  • Les informasjonen nøye og spesielt mht medisiner du bruker daglig
  • Ønsker du sedasjon/ beroligende medisin før operasjon eller annen behandling, kan dette tas opp med tannlegen 
  • Hvis du har lang reisevei, anbefaler vi å sjekke dine rettigheter på pasientreiser.no, vi gir deg bekreftelse på timen din
  • Spør oss om en bekreftelse på timeavtale hvis du trenger dette f.eks. til arbeidsgiver
  • Vår klinikk har direkte oppgjøresavtale med Helfo og mye av behandlingen vi gjør utløser trygderefusjon. Dette betyr at ved refusjonsberettiget behandling trekkes refusjonsbeløp fra før du betaler. Egenandelskort 2 vil du få tilsendt og for at du skal få riktig refusjon, er det viktig at du tar dette med til oss. For mer informasjon om refusjon, se «Frikort for helsetjenester» hos helsenorge.no
  • Alle personopplysninger behandles konfidensielt hos alle våre behandlere. Personopplysninger og opplysninger relevant til behandling er nødvendig for å opprette (elektronisk) journal, sette diagnoser og utføre behandling. Ved å bli pasient hos oss, aksepterer du samtidig at vi mottar opplysninger og behandler disse i tråd med gjeldende forskrifter.
fotografsiwpessar-123.jpg