top of page

Spørsmål og rettigheter

  • Når du får en operasjonstime vil du samtidig få grundig informasjon, både muntlig og skriftlig.
  • Hvis du har ytterligere spørsmål vedrørende behandlingen, ta kontakt med med våre hyggelige sekretærer, som vil sette deg i kontakt med tannlegen
  • Les informasjonen nøye og spesielt mht medisiner du bruker daglig
  • Ønsker du sedasjon/beroligende medisin før operasjon eller annen behandling, kan dette tas opp med tannlegen 
  • Hvis du har lang reisevei, anbefaler vi å sjekke dine rettigheter på pasientreiser.no, vi gir deg bekreftelse på timen din
  • Spør oss om en bekreftelse på timeavtale hvis du trenger dette f.eks. til arbeidsgiver
  • Vår klinikk har direkte oppgjørsavtale med Helfo og mye av behandlingen vi gjør utløser trygderefusjon. Det betyr at ved refusjonsberettiget behandling trekkes refusjonsbeløp fra før du betaler. Pasienter som opparbeider seg frikort bes fremvise dette når de kommer til klinikken. Dette må registreres for at du skal få riktig refusjon. For mer informasjon om refusjon og frikort, se «Frikort for helsetjenester» hos helsenorge.no.

  • Betaling for behandling skjer i sin helhet ved behandlingsdag dersom ikke annet er avtalt. Det presiseres at når en mottar refusjonsberettiget behandling vil beløpet bestå av tre deler; en andel som Helfo dekker og dermed trekkes fra totalbeløpet umiddelbart, en egenandel; som Helfo dekker når en pasient har opparbeidet seg frikort og til slutt en pasientandel; et beløp som pasienten selv må dekke. Har du ikke oppnådd frikort enda, må du selv dekke egenandelen og pasientandelen av kostnadene for behandlingen.

  • Dersom du ikke møter til avtalt time vil du ilegges et «ikke-møtt»-gebyr, som vurderes ut i fra hva slags time som var oppsatt. Gjeldende frister gjelder for avbestilling eller endring av timer: Én virkedag ( 24 timer) før årlige kontroller, akuttbehandling, tannpleiertimer og lignede. Tre virkedager (72 timer) før operasjoner eller timer hvor det er avsatt mer enn 75 minutter.

fotografsiwpessar-123.jpg
bottom of page