top of page

Periodontitt

Periodontitt er en kronisk betennelsessykdom i festeapparatet rundt tannen. Betennelsen kan starte som en gingivitt, som er forårsaket av bakterier i belegg og tannsten rundt tannen. Tannkjøttet kan være hovent og blø ved børsting eller ved bruk av tannstikkere/tanntråd. Noen kan oppleve vond smak eller lukt i munnen.
En gingivitt kan utvikle seg til periodontitt der festet rundt tannen skades. Slik kan kjeveben rundt én eller flere tenner gå tapt hvis man ikke får behandling. Sykdommen kan forverres over tid hvis den forblir ubehandlet.
 
Rundt halvparten av befolkningen rammes av periodontitt, i forskjellig grad, men ca 10 % rammes mer alvorlig, derav 1-2% svært alvorlig.
Arvelighet, spesifikke bakterier og faktorer i immunforsvaret spiller en viktig rolle.
Periodontitt opptrer i forskjellige former og i forskjellig alvorlighetsgrad og kan variere fra å være passiv til meget aggressiv og raskt utviklende. Det er en kronisk sykdom, men kan få akutte faser. Mange andre alvorlige sykdommer er satt i sammenheng med periodontitt. Diabetes, revmatisme, hjerte/karsykdommer m.fl. er eksempler her.
 
BEHANDLING:
Behandling av periodontitt starter med en grundig undersøkelse av tannkjøttet. Det blir tatt røntgenbilder og gjerne mikrobiologiske prøver. I all hovedsak vil behandlingen dreie seg om å stoppe nedbrytning av kjeveben, forebygge videre festetap og tap av tenner. 
Det er i dag også mulig i mange tilfeller å oppnå nytt periodontalt feste (regenerasjon) som består av nytt ben, fibre og sement på tannen.
Man vil da kunne oppnå at ben gjenoppbygges og at sykdommen i praksis fås under kontroll. Etter en systematisk behandling vil det være viktig å forebygge videre sykdom, og en individuell vurdering er avgjørende for videre vedlikeholdsbehandling.
 
Vi har som spesialist-tannleger og tannpleiere over 30 års erfaring med behandling av periodontale sykdommer.
fotografsiwpessar-102.jpg
bottom of page